Over Teach2day

Wij zijn altijd op zoek naar hoe het onderwijs zo ingericht kan worden dat alle kinderen tot leren komen. Wij genieten enorm van het werken met kinderen en leerkrachten.”

Annemarieke Dunsbergen

Ik ben Annemarieke Dunsbergen, geboren op 2 maart 1982. Ik ben getrouwd met Ronald en heb twee zoons en een dochter.

Al op de opleiding voor leerkracht (PABO) wilde ik mij inzetten voor kinderen die meer aan konden, kinderen die niet lekker in hun vel zaten en kinderen die aan het worstelen waren. Toen ik mijn eigen klas kreeg was mijn doel dat iedereen tot leren zou komen bij mij in de klas. Ik wilde graag halen uit de kinderen wat erin zat. Dat is een zoektocht samen met de kinderen waar ik enorm van geniet.

Gedurende die periode wilde ik steeds meer leren over lesgeven aan (hoog)begaafde kinderen en volgde hiervoor verschillende cursussen. Binnen de stichting waar ik toen werkte mocht ik toen samen met Nicole een bovenschoolse plusklas opzetten. Ik ging een opleiding volgen bij Novilo en specialiseerde mij zo steeds meer in hoogbegaafdheid.

Vervolgens kreeg ik de mogelijkheid om op mijn school een plusklas op te starten voor kinderen vanaf groep 3. Er kwam steeds meer vraag naar informatie over (hoog)begaafde kinderen, zowel van ouders als van mijn collega’s. Daarom ben ik verschillende workshops gaan geven. Ik kreeg de ruimte om het beleid (hoog)begaafdheid binnen de school op te zetten en leerkrachten te coachen in het begeleiden van begaafde leerlingen in de klas. Ik genoot van deze baan. In december 2018 kreeg ik de mogelijkheid om met hoogbegaafde thuiszitters te gaan werken, een groep kinderen die mij aan het hart gaan. Ik hou ervan om te werken met deze kinderen. Ik doe dit werk nog steeds en vind het prachtig werk. Ik geniet er van om deze kinderen te zien opbloeien als ze de veiligheid en ruimte krijgen om te zijn wie ze zijn. Het is een prachtige zoektocht!

In 2019 kreeg ik de kriebels, ik wilde niet alleen de kinderen coachen. Ik wilde de scholen in, om leerkrachten te coachen, te scholen en te begeleiden in het werken met de begaafde leerling in de klas. Ik wil dat er geen thuiszitters meer zijn. Samen met Nicole ben ik Teach2Day gestart. Ons doel is dat het onderwijs zo ingericht wordt dat alle kinderen tot leren komen. Het werken met leerkrachten en kinderen is iets waar ik tot op de dag van vandaag van geniet.

Nicole Vonhögen

“Na het rekenen, mogen de leerlingen lezen in hun leesboek.” Aldus mijn begeleider van mijn lio-stage in het basisonderwijs. Ik vond het niks en ging op zoek naar iets anders dan lezen of nog meer van hetzelfde. Zo kwam ik in aanraking met de eerste smart games en mijn leerlingen dus ook. Gelukkig gaat het nu anders, maar er is nog veel te doen in het onderwijs.

Ik ben Nicole Vonhögen, geboren in Utrecht op 20 juni 1977. Mijn man, Christian en ik hebben samen 2 kinderen; een dochter en een zoon. Werken met kinderen is jaren al mijn grote passie en ik ga enorm ‘aan’ in de relatie met kinderen. Verder kijken dan het gedrag, verder kijken dan wat een kind laat zien. Lef hebben, keuzes laten maken en vertrouwen geven, waren en zijn nog belangrijke ingrediënten voor het samen werken aan wat de leerling nodig heeft. Een leerling écht zien en kijken wat het kind nodig heeft is daarbij essentieel. Je voelt die ‘klik’ dan bijna vanzelf ontstaan!

De kinderen die maar ‘meer’ wilden en de kinderen die maar met moeite tot iets kwamen, maar een groot potentieel hadden, kregen een speciale plek. Het volgen van de Master Sen Specialist begaafdheid (2010-2012) zorgde ervoor dat ik mijn gevoel en intuïtie bij deze kinderen kon legitimeren. Daarna ben ik aan de slag gegaan met een bovenschoolse plusklas. Eerst als pilot en later (in 2013) als vaste waarde binnen de stichting met 2 klassen, waarvan Annemarieke de duo-groep draaide. Daar vonden wij elkaar in het streven naar goed onderwijs voor deze groep kinderen. En zo bleven we elkaar vinden in de jaren erna. En op dit moment samen in Teach2day.

Onze ideeën passen bij elkaar, maar we zijn voor de ander echt de advocaat van de duivel. Dat maakt ons uniek als collega’s, en zijn wij een krachtbron voor scholen waar we komen. Het werken met leerkrachten; het laten zien van de mogelijkheden die er liggen binnen het onderwijs, om het onderwijs zo in te richten dat iedereen tot leren komt, geeft zoveel voldoening. We zijn geen spreekbuis voor de begaafde leerlingen, maar maken leerkrachten wel bewust van hun keuzes en de gevolgen die de keuzes hebben voor deze doelgroep. Op die manier maken we als Teach2day het verschil.